Romeinse wachttoren

Middenin het Heumensoord zijn de resten gevonden van een Romeinse wachtpost uit de 3e eeuw. De post vervulde een belangrijke functie in de nieuwe verdedigingsstrategie van de Romeinen.

Om de toenemende invallen van Germaanse stammen op te kunnen vangen, concentreerde men de troepen meer landinwaarts. Om bij dreigend gevaar snel berichten door te kunnen geven, bouwden de Romeinen een keten van wachtposten aan de grens van hun rijk. Berichten gaf men door met behulp van fakkels en vlaggen. De wachtpost in het Heumensoord was van hout, mat ongeveer 20 bij 20 meter en was bedekt met dakpannen. Het gebouw was uitgerust met een uitkijktoren van zo'n acht meter hoog. In de vierde eeuw is deze wachtpost in brand gestoken en vervangen door een iets kleiner exemplaar.

Strategische locatie
De wachtpost lag aan de belangrijke weg van Nijmegen naar Maastricht en Tongeren, de Romeinse voorloper van de A73. De weg volgde een kaarsrechte lijn van Nijmegen naar de Maasovergang bij Mook. De wachttoren was zo aangelegd dat men in dit glooiende terrein vanuit de toren zowel het laat‐Romeinse fort van Nijmegen (op het Valkhof) als Cuijk kon zien.

Romeins wegrestaurant
Bij de opgravingen op deze plek is ook een gebouw uit de 2e eeuw ontdekt. Mogelijk was dat een 'mansio' of 'statio', een soort wegrestaurant waar ruiters van de keizerlijke koeriersdienst van paard konden wisselen. De weg zelf is ook teruggevonden: deze was zes meter breed met greppels aan weerszijden. Opmerkelijk is dat de Romeinen deze belangrijke weg geen kunstmatige verharding van steen of grint hebben gegeven. Kennelijk was de bodem hier al stevig genoeg. Het terrein van de wachtpost is afgedekt met gaas en zand om het te beschermen tegen schatgravers. De grachten zijn weer zichtbaar gemaakt in het landschap.

Legenda